top of page

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), Twoim administratorem danych osobowych jest Womar Maria Krawczyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 13C, 42-202 Częstochowa, NIP: PL5731295780.

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zawsze zwrócić się do nas m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: handel@womar.com.pl.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych?

Firma przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem swojej polityki informacyjnej poprzez stronę internetową oraz kanały social media oraz w zakresie w jakim kontaktuje się z osobami, które skierowały do Firmy korespondencję, bez względu na jej formę i sposób dostarczenia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane?

Firma przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu polityki informacyjnej i pozostawaniu w kontakcie z osobami, które skierowały do Firmy korespondencję.

W szczególnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być dodatkowo:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy lub jej wykonania – w przypadku kontaktów handlowych z osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

 2. prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy lub jej wykonania – w przypadku kontaktów handlowych z osobami innymi niż osoby fizyczne, w zakresie danych osób fizycznych reprezentujących te osoby;

 3. prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami – w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią lub są bardzo prawdopodobne;

 4. obowiązek prawny ciążący – w zakresie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, rachunkowych, dotyczących informacji poufnych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi czy przepisów kodeksu spółek handlowych.
   

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Twoje dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych w zakresie utrzymania i obsługi naszej strony internetowej, podmiotom świadczącym usługi doradcze – księgowe, prawne lub podatkowe oraz usługi wsparcia informatycznego systemów działających w Firmie. 

Twoje dane będą udostępniane też organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy.

Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z tym, że Firma przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.

 1. prawo dostępu do danych

 2. prawo do żądania sprostowania danych

 3. prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

 5. prawo do przenoszenia danych

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 7. prawo do cofnięcia zgody 

 8. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do podjęcia działań przez Firmę albo na podstawie prawa albo do celu zawarcia lub wykonania umowy.

Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o plikach cookies

Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin stron internetowych, np. takich jak nasza strona internetowa.

Wyjaśniamy, że na portalu www.womar.com.pl zbieramy wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbieramy żadnych innych danych o Tobie znajdujących się na Twoim urządzeniu. 

Korzystając z naszego portalu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies do celów opisanych w niniejszym dokumencie

Na portalu www.womar.com.pl stosujemy pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony www, by lepiej działała, oraz pliki cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 

W związku z powyższym pliki cookies wykorzystujemy więc na potrzeby (i) dostosowania zawartości portalu www.womar.com.pl do ustawień użytkownika dotyczących korzystania ze stron internetowych (ii) zapewnienia większego bezpieczeństwa korzystania z portalu www.womar.com.pl oraz (iii) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

bottom of page